Tăng cường các biện pháp xử lý đối với các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm bị tạm giữ

Lượt xem: 78
(Ảnh minh họa) BGP/Hải Huyền.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 2.500 phương tiện giao thông đang bị tạm giữ tại các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, trong đó có khoảng 1.600 phương tiện đã đến hạn thanh lý nhưng chưa được thanh lý theo quy định. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xử lý đối với các phương tiện vi phạm bị tạm giữ, do vậy, số lượng phương tiện tồn lưu lớn và ngày càng gia tăng như: Việt Yên, Lục Ngạn, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang. Do chậm xử lý đối với các phương tiện bị tạm giữ nên nhiều phương tiện hư hỏng, mục nát, giảm giá trị sử dụng, gây lãng phí lớn đối với tài sản của xã hội.

Để đảm bảo từ nay đến hết năm 2017 giải quyết dứt điểm tình trạng tồn lưu và gia tăng phương tiện tại các điểm trông giữ phương tiện vi phạm trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các huyện, thành phố rà soát tổng thể, đánh giá, phân loại, có phương án xử lý triệt để, phù hợp, đảm bảo giải quyết dứt điểm tình trạng tồn lưu phương tiện vi phạm tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2017 và không để tình trạng này tái diễn trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với các phương tiện đang bị tạm giữ, nếu đủ điều kiện (như: đã xác minh được các tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi không nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính…) thì nhanh chóng thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để trả lại cho người vi phạm, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp.

Đối với các phương tiện thuộc diện bị tịch thu hoặc đã bị giữ quá lâu, tài sản mục nát không thể trả lại cho đương sự hoặc đã được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai theo đúng quy định của pháp luật thì tiến hành các thủ tục để tịch thu sung vào công quỹ nhà nước và thực hiện việc bán đấu giá hoặc tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp giao lại cho người sử dụng quản lý, bảo quản phương tiện vi phạm với các điều kiện cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật. Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện xử lý các phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ, kiên quyết không để phát sinh tình trạng phương tiện tồn lưu tại các điểm trông giữ phương tiện vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Hàng tháng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kịp thời đăng tải, công khai thông tin các phương tiện vi phạm bị tạm giữ sắp hoặc đã đến hạn thanh lý trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn, giải quyết các nội dung, vướng mắc liên quan về định giá tài sản, thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với phương tiện, tài sản không xác định được chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc phương tiện vi phạm mất hồ sơ,… phục vụ cho việc thanh lý phương tiện vi phạm đảm bảo tuân thủ quy định.

Sở Tư pháp hướng dẫn việc áp dụng, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý phương tiện giao thông vi phạm; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình xử lý phương tiện vi phạm tại các đơn vị, địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan còn chưa rõ ràng, chưa phù hợp, khó khăn cho việc tổ chức thực hiện…

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định chất lượng các phương tiện bị tạm giữ làm cơ sở cho việc định giá đối với các phương tiện còn giá trị sử dụng hoặc tiêu hủy đối với các phương tiện không còn giá trị sử dụng.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp xử lý đối với phương tiện giao thông vi phạm bị tịch thu hoặc tạm giữ đảm bảo đến hết năm 2017 phải xử lý triệt để số phương tiện đang tồn lưu tại các kho, điểm trông giữ xe vi phạm trên địa bàn, nhất là các phương tiện đã tồn lưu nhiều năm hoặc đã đến hạn thanh lý.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận thông tin về phương tiện vi phạm bị tạm giữ do Công an tỉnh cấp; đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các chủ phương tiện, người vi phạm dễ dàng tra cứu, phản hồi, giảm thời gian xác minh trong quá trình xem xét, xử lý./.

bacgiang.gov.vn