Miễn phí sử dụng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn dịp Tết Nguyên đán

Lượt xem: 87

Theo đó, cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn sẽ đưa vào sử dụng, khai thác phục vụ miễn phí cho người dân từ 0 giờ ngày 10-1 đến 0 giờ ngày 8-2-2020.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Theo ông Hoàng, thông qua thời gian vận hành miễn phí, phía chủ đầu tư có cơ hội đánh giá an toàn giao thông của toàn bộ hệ thống, đánh giá lưu lượng và các ảnh hưởng khác nhằm bảo đảm các điều kiện vận hành lâu dài cao tốc.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu lãnh đạo 2 huyện Hữu Lũng và Chi Lăng có kế hoạch tuyên truyền vận động bảo vệ thi công, phối hợp với nhà đầu tư dự án hoàn thiện các hạng mục trước ngày 8-1.

Theo Tiền Phong