Xử lý phương tiện vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ

Lượt xem: 92

Trong công tác thanh tra thường xuyên: Đã phát hiện và xử lý 128 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt VPHC là 270,45 triệu đồng, tước GPLX đối với 40 trường hợp. Trong đó có xử lý 15 trường hợp cơi nới thành thùng. Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý, xử lý vi phạm trong bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông đường bộ cho toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị. Đã gửi về Trung tâm Quản lý kết cấu 26 vụ việc phát sinh về kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tiến hành kiểm tra, đánh giá sát hạch nhận thức của cán bộ về việc thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong Quý II năm 2018, Thanh tra Sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch năm 2018 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chất lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh. Tập trung nắm tình hình hoạt động của các bến, bãi, mỏ khai thác … trên địa bàn, kịp thời báo cáo để đề xuất phương án xử lý. Tập trung kiểm tra, xử lý tại các vị trí các khu vực kho, bến bãi, nhà kho, mỏ vật liệu, nơi sản xuất, tập kết hàng hóa. Nắm tình hình và xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý xe taxi vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về GTVT đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành GTVT./.

Nguồn sgtvt.bacgiang.gov.vn