Kết quả nổi bật công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023

Lượt xem: 152

Trong tình hình khó khăn chung của tỉnh do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bắc Giang, T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam, HND tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Dưới đây là những kết quả nổi bật.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh có nhiều đổi mới rõ việc, rõ kết quả: Trong nhiệm kỳ triển khai có hiệu quả 04 đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; 02 nghị quyết và 01 đề án của BCH Hội Nông dân tỉnh, cụ thể: “Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư giai đoạn 2021-2025”; “Phát triển vùng Ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022 -2026”; “Xây dựng tổ hợp tác tạo tiền đề để phát triển thành HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”; Nghị quyết số 01-NQ/HNDT ngày 30/7/2019 của BCH Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh giai đoạn 2019-2023”; Nghị quyết số 02-NQ/HNDT ngày 10/02/2020 về “Nâng cao vai trò của HND các cấp trong tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân giai đoạn 2020-2023”; Đề án số 02 – ĐA/HNDT ngày 11/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về xây dựng điểm mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp tại 10 huyện, thành phố, giai đoạn 2020-2022.

2. 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội: Hằng năm, các cấp hội tuyên truyền cho trên 570.000 lượt hội viên, nông dân đạt trên 106%. Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hoạt động hội được đẩy mạnh, 100% chi hội có quỹ hoạt động, bình quân 233 nghìn đồng/hội viên đạt 116,5%. Hằng năm, trực tiếp đào tạo nghề cho 150 lao động nông thôn đạt 117,5%; xây dựng mô hình kinh tế tập thể đạt 190,2%…

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân có nhiều đổi mới thiết thực, sâu sát, hướng mạnh về cơ sở với nhiều hình thức phong phú: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên nông dân; đổi mới nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở tập trung vào các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống, sản xuất của hội viên, nông dân. Tổ chức 04 hội thi sân khấu hóa và 01 Cuộc thi viết “Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”; 01 hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân”; đưa hơn 3.000 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh; phối hợp Đài PT&TH tỉnh, Báo Bắc Giang xây dựng 05 phóng sự; lập trang Fanpage của Hội Nông dân tỉnh phát hành 50.000 cuốn thông tin nội bộ.

4. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh: Kết nạp mới 15.511 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên trên 249 nghìn hội viên chiếm 107% so với tổng số hộ nông nghiệp trong toàn tỉnh (đạt 310,2% nghị quyết đại hội). Hiện nay, toàn tỉnh có 203 cơ sở hội, 2.052 chi hội. Hằng năm số cơ sở hội xếp loại vững mạnh đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên nông dân được quan tâm triển khai thực hiện; chất lượng đội ngũ cán bộ hội được nâng lên rõ rệt; 127 chủ tịch hội HND cơ sở; 09 Chủ tịch HND cấp huyện tham gia cấp ủy; 01 đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XV; 04 đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh; 09 đồng chí là đại biểu HĐND huyện; 334 đồng chí là đại biểu HĐND xã, thị trấn.

5. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đem lại hiệu quả thiết thực: Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế trang trại, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, vùng sản xuất cam lòng vàng ở Lục Ngạn; vùng chăn nuôi gà đồi, chè bản Ven ở Yên Thế; vùng sản xuất rau chế biến ở Tân Yên, Lạng Giang; vùng sản xuất gạo thơm hàng hóa ở Yên Dũng… Thông qua thực hiện phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập nhiều tổ hợp tác, HTX, hình thành nhiều tổ dịch vụ, tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Trong nhiệm kỳ, đã có 553.315 lượt hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bình xét hằng năm có 428.617 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp, tỷ lệ bình quân đạt 77,5% so với số hội viên đăng ký (vượt so nghị quyết đại hội).

6. Tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm: Các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu nông sản, xúc tiến các hoạt động liên kết với doanh nghiệp để kết nối đưa sản phẩm của nông dân tiêu thụ tại các hội chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Phối hợp với Sở Công Thương, Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử cho 2.472 hộ. Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tem truy xuất nguồn gốc và bao bì cho sản phẩm Ba kích tím Thanh Luận (Sơn Động) và Khoai sọ Khám Lạng (Lục Nam); tổ chức 04 hội nghị tọa đàm giữa doanh nghiệp, các HTX với nông dân trong liên kết tiêu thụ nông sản cho 600 đại biểu tại huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa và Lục Nam. Tham gia các hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, tham gia “Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam tại tỉnh Sơn La năm 2022” đạt giải Nhất nội dung tạo hình từ trái cây. Trước tác động của đại dịch Covid – 19, các cấp Hội Nông dân đã kết nối, hỗ trợ tiêu thụ trên 5.000 tấn nông sản các loại.

7. Tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, chi, tổ hội nghề nghiệp có hiệu quả: Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 97 hợp tác xã, 289 tổ hợp tác, 87 mô hình liên kết; 462 tổ hội và 71 chi hội nông dân nghề nghiệp trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản và kinh doanh dịch vụ. Qua đó đã hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của các thành viên, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân.

8. Tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực: Các cấp hội đã làm tốt công tác vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang nông thôn, tham gia xây dựng “con đường kiểu mẫu”, đảm nhận “con đường tự quản”; các chi hội nhận các công trình nạo vét kênh mương, san lấp đường nội đồng để bổ sung vào nguồn quỹ hoạt động. Hội viên, nông dân hiến hơn 5.000 m2 đất; đóng góp hơn 51 tỷ đồng; hơn 5.000 ngày công lao động; sửa chữa, bê tông hóa hơn 3.770 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa hơn 1.000 km kênh mương nội đồng… Thực hiện chủ đề “Nông dân Bắc Giang hành động vì an toàn thực phẩm”, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, truyền thông cho hàng vạn lượt hội viên nông dân về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; in hơn 300.000 bản cam kết phát đến 100% chi hội; vận động 190.000 hộ hội viên, nông dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh ký cam kết ATTP.

9. Các huyện, thành Hội và 100% cơ sở hội tổ chức được các hoạt động dịch vụ có hiệu quả: Tổng nguồn vốn quỹ htnd đạt hơn 69 tỷ đồng tăng hơn 14 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; phối hợp với với ngân hàng chính sách xã hội quản lý 979 tổ tiết kiệm và vay vốn với 33.630 thành viên, dư nợ trên 1.863 tỷ đồng tăng 562 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ; với ngân hàng nn&ptnt quản lý 1.096 tổ cho 23.436 hộ vay, dư nợ trên 2.900 tỷ đồng, tăng 473 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ, quản lý 07 dự án nguồn vốn vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng số tiền 1.960 triệu đồng. Phối hợp với Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông cung ứng được trên 37.000 tấn phân bón trả chậm cho nông dân.

10. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Các cấp hội đã giới thiệu cho Đảng 1.560 hội viên ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực tham gia các đoàn giám sát của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 08 đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước đối với UBND các huyện, TP và UBND 35 xã, thị trấn; chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh với gần 500 cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp hội đã phối hợp tham mưu tổ chức trên 200 cuộc đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, hội viên, nông dân góp phần tăng đồng thuận, giảm bức xúc trong nông dân./.

Phan Thị Thu Hiền – Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh