Hội Nông dân tỉnh ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật

Lượt xem: 186

Sáng ngày 10/8/2021, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch HND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Hội nghị đã thông qua các quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”, quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với  pháp luật”; dự thảo quy chế làm việc, hoạt động của Câu lạc bộ…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Câu lạc bộ.

Theo đó, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” xã Lan Mẫu có tổng số 50 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ một tháng/lần và sinh hoạt đột xuất khi Ban Chỉ đạo yêu cầu. Câu lạc bộ có nhiệm vụ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân và thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn xã đảm bảo các quy định của pháp luật.

Việc ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” nằm trong chuỗi hoạt động của Mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp, chỉ đạo duy trì sinh hoạt câu lạc bộ theo đúng quy chế, hướng dẫn thực hiện các nội dung của mô hình, triển khai tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho thành viên câu lạc bộ và cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Phùng Vị – Hội Nông dân tỉnh