Hội Nông dân huyện Lục Ngạn: Chỉ đạo thành công đại hội đại biểu hội nông dân cơ sở

Lượt xem: 172

Đến nay, 30/30 cơ sở hội trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, đảm bảo đúng theo Điều lệ Hội và nguyên tắc bầu cử. Hội Nông dân huyện Lục Ngạn là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2018.

Đại hội hội nông dân cơ sở đã đánh giá tổng kết công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội cấp trên.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, 100% cơ sở hội đã bầu Ban Chấp hành hội nông dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2023, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện Lục Ngạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 bảo đảm cơ cấu, chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị và phẩm chất đạo đức.

Đ.c Nguyễn Văn Nguồn- PCT HND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hồng Giang nhiệm kỳ 2018-2023

Cùng với công tác chỉ đạo các cơ sở hội hoàn thiện các văn bản để ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân huyện Lục Ngạn lần thứ X, phát động sâu rộng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Ban Tuyên huấn