HỘI NÔNG DÂN HUYỆN VIỆT YÊN: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 179

Trong 02 ngày 21 và 22/6, Hội Nông dân huyện Việt Yên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;  Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội Nông dân tỉnh, UBND, HĐND, các ban, nghành đoàn thể và 146 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21.000 hội viên, nông dân trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân huyện có nhiều sự chuyển biến tích cực. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu đại hội lần thứ IX đề ra. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên được đổi mới; công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 3.916 hội viên nâng tổng số hội viên trong toàn huyện là 21.347; xây dựng 04 mô hình hợp tác xã, 03 mô hình liên kết sản xuất, 19  mô hình điểm hội nông dân bảo vệ môi trường và 185 mô hình điểm trong sản xuất kinh doanh;  bình quân mỗi năm có trên 7.300 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp… góp phần đưa 17/17 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Việt Yên phấn đấu chỉ tiêu về tuyên truyền 100% chi hội có quỹ hoạt động, bình quân đạt 200.000 đồng/hội viên; 90% cơ sở hội trở lên hoạt động khá và vững mạnh; hàng năm xây dựng ít nhất 01 mô hình kinh tế tập thể, 01 mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp; mỗi chi hội xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 01 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn…

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 đồng chí và 21 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu 07 đồng chí vào ban thường vụ, đồng chí Chu Bá Tuân được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, HĐND, UBND huyện chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa mới

Hội Nông dân huyện Việt Yên.