Tập huấn Qũy Hỗ trợ nông dân cho 240 học viên

Lượt xem: 107

Ngày 14/7/2016, tại Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với 02 ngân hàng cho 240 học viên là Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở; cán bộ theo dõi Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, thành phố và cán bộ Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng, quản lý, điều hành, cho vay vốn và quản lý tài chính Qũy Hỗ trợ nông dân; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng Chương trình phối hợp với 02 ngân hàng… Trong quá trình tập huấn, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân đã trao đổi và giải thích những thắc mắc của các học viên về các vấn đề như: kiện toàn Ban điều hành Quỹ; mức phí cho vay; trích tỷ lệ phí cho các cấp hội; quy trình nghiệp vụ cho vay; lập, quản lý sổ sách kế toán… Qua đó, đã giúp học viên nâng cao năng lực xây dựng, quản lý, điều hành Qũy Hỗ trợ nông dân; cho vay vốn, quản lý tài chính Quỹ đúng quy định.

Đào Thị Khuyên

CB Quỹ Hỗ trợ nông dân