Chính sách – pháp luật

Nông dân sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm
Nông dân sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, điểm quan trọng trong đề án này là, khi nông dân mua bảo hiểm liên quan sản xuất nông nghiệp sẽ được Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm. Để tạo điều kiện cho nông dân nghèo, đặc biệt những hộ, những vùng còn nhiều khó khăn, Bộ Tài chính...
2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc
2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc
Theo Nghị định, có 2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc. Trường hợp thứ nhất là theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị (CQ-TC-ĐV) có thẩm quyền đồng ý. Trường hợp thứ 2 là do công chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của...
Chỉ thị 08/CT-UBND Về tập trung phòng chống dịch tai xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chỉ thị 08/CT-UBND Về tập trung phòng chống dịch tai xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo phương án phòng chống dịch tai xanh trên đàn lợn của ngành NN&PTNT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện dịch kịp thời,...
Sản xuất phân bón giả sẽ bị phạt 130 triệu đồng
Sản xuất phân bón giả sẽ bị phạt 130 triệu đồng
Theo đó mức phạt từ 10 triệu - 20 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón mà không có đội ngũ chuyên môn; phạt từ 20 triệu- 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không có tên trong danh mục cho phép; sản xuất không có thiết bị phù hợp phạt 40...
Xác định cụ thể vùng dịch để hỗ trợ tiêu hủy bệnh trên cây lúa
Xác định cụ thể vùng dịch để hỗ trợ tiêu hủy bệnh trên cây lúa
Liên quan đến chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa, vào cuối tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho phép áp dụng chính sách hỗ trợ này trên phạm vi cả nước. Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2011. Chính sách hỗ...
2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc
2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc
Theo Nghị định, có 2 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc. Trường hợp thứ nhất là theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị (CQ-TC-ĐV) có thẩm quyền đồng ý. Trường hợp thứ 2 là do công chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của...