Chính sách – pháp luật

Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
Ưu tiên hỗ trợ HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
Trong đó, về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, bổ sung quy định ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã thực hiện các dịch vụ công ích,...
Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9
Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 9
Điều kiện thi thăng hạng giảng viên đại học công lập Thông tư 18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập chính thức có hiệu lực từ ngày 5/9. Nội...
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2017
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2017
Lương hưu, trợ cấp tăng thêm 7,44% Từ ngày 15/8, Nghị định 76 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được Chính phủ ban hành từ ngày 1/7/2017 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó sẽ có 8 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm...
Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, thủy sản: Lưu ý để tránh phạm luật! (Nghị định số: 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, có hiệu lực từ ngày 20/5/2017)
Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, thủy sản: Lưu ý để tránh phạm luật! (Nghị định số: 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, có hiệu lực từ ngày 20/5/2017)
(1). Trong Điều 6 quy định về "Nguyên tắc quản lý thức ăn chăn nuôi" chứa kháng sinh", người sản xuất, người sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản phải thực hiện những quy định sau: Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản. Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi nhằm kích thích...
Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2017
Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2017
1.Mục tiêu, kế hoạch phấn đấu năm 2017 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017: 18 xã, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 33%; thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Số tiêu chí đạt bình quân chung toàn tỉnh hết năm 2017: 13,8 tiêu chí/xã, bình...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2017
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2017
Ảnh minh họa. Cấp GCN quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm Có hiệu lực từ ngày 3/3/2017,Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP...
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017
Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh có hiệu lực từ ngày 25/02/2017, mức hỗ trợ cao nhất đối với: cây...
Bãi bỏ những chính sách ràng buộc nông nghiệp, nông thôn
Bãi bỏ những chính sách ràng buộc nông nghiệp, nông thôn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết đã đọc rất kỹ báo cáo của Bộ NNPTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trình bày, qua đó cho thấy ngành nông nghiệp đang còn rất nhiều công việc ngổn ngang. Một là tỷ lệ người dân sống...
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 11
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 11
Đèn vàng bật sáng phải dừng xe trước vạch sơn Thông tư số 06 của Bộ GTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có hiệu lực từ 1/11 thay thế Thông tư số 17. Theo đó, Quy chuẩn quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, bao gồm: hiệu lệnh của người...