Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh

"Tư tưởng Hồ Chí Minh" không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và thế giới.

...
Bác Hồ với nông dân
Bác Hồ với nông dân
Đó là hình ảnh được ghi lại vào năm 1960 khi Bác về chống úng tại xã Hiệp Lực. Vừa đạp guồng nước, Bác vừa nhắc nên lắp ổ bi vào trục để người đạp đỡ vất vả mà năng suất cao hơn. Bác hỏi các cô thanh niên có biết hát đối không, rồi Bác lẩy Kiều:...
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân
Trong tác phẩm "Đường kách mệnh", Bác Hồ đã dành một chương viết về tổ chức của nông dân, phân tích hết những nỗi tủi nhục, cực khổ của giai cấp nông dân và Người đã vạch ra lối thoát: "Nếu dân cày Việt Nam muốn thoát khỏi vòng cay đắng ấy, thì phải tổ chức nhau để kiếm...
40 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mở đầu bản Di chúc, Bác đã khẳng định một niềm tin vững chắc vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc...