Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Quan niệm của Bác về vai trò của đạo đức trong xã hội
Quan niệm của Bác về vai trò của đạo đức trong xã hội
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương sâu sắc cho thiếu niên, nhi đồng. Trong bức thư Trung thu gửi các cháu nhi đồng ngày 12-9-1951, Bác đã khuyên: "...Các cháu phải yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động...". Đạo đức là gốc của người cách mạng Người viết: "Làm cách mạng để...
Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh
Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh
GS, TS. Hoàng Chí Bảo giới thiệu những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Theo Nghị quyết Đại hội IX của Đảng,...
Phong cách Hồ Chí Minh qua những lần Bác về thăm, làm việc với Bắc Giang
Phong cách Hồ Chí Minh qua những lần Bác về thăm, làm việc với Bắc Giang
Vinh dự và tự hào cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu sắc. Người nhiều lần về thăm, nói chuyện, huấn thị, viết thư thăm hỏi, khen ngợi, viết báo, khen thưởng, tặng huy hiệu cho những tập...
Một số nội dung căn bản, cốt lõi trong phong cách Hồ Chí Minh
Một số nội dung căn bản, cốt lõi trong phong cách Hồ Chí Minh
Về phong cách tư duy, bao gồm: phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại; phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình. Hồ Chí Minh luôn biết xuất phát từ cái chung, cái nhân loại, từ những chân lý phổ biến,...
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HND TỈNH THỰC HIỆN  HUẤN LUYỆN DQTV NĂM 2016 ***
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HND TỈNH THỰC HIỆN HUẤN LUYỆN DQTV NĂM 2016 ***
Với phương châm"cơ bản, thiết thực, vững chắc" đợt huấn luyện, hội thao quốc phòng toàn thành phố đã giúp các chiến sĩ Tự vệ cơ quan nắm chắc các nội dung về hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự của địa phương đơn vị trong tình hình mới; đồng thời giáo dục chính trị,...
Học Bác là phải lắng nghe, phục vụ nhân dân
Học Bác là phải lắng nghe, phục vụ nhân dân
Bác Hồ thăm hỏi, động viên các nữ công nhân nhà máy dệt. Ảnh: Mai Nam. Thưa ông, một trong những tư tưởng rất lớn của Hồ Chí Minh chính là việc xây dựng Nhà nước pháp quyền để tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Tư tưởng đó có ý nghĩa như thế nào trong tình...
Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2016)
Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)
Chứng kiến thất bại, không có thành công của các vị yêu nước tiền bối và cảnh đời nô lệ của người dân mất nước, dưới ách thực dân Pháp tàn bạo, tháng 6/1911, người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Vận mệnh của...
Nữ cán bộ Hội tích cực học tập và làm theo Bác
Nữ cán bộ Hội tích cực học tập và làm theo Bác
Học tập Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với "Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" và phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", với cương vị của mình chị Diện đã luôn nêu cao tinh...
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975)
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30-4-1975)
Với khí thế quyết chiến, quyết thắng, tất cả vì chiến trường, tất cả để giải phóng miền Nam, quân và dân các tỉnh ven biển Cực Nam Trung bộ phối hợp chiến đấu cùng cánh quân duyên hải tiến quân thần tốc, vừa đi vừa đánh địch, giải phóng tỉnh Bình Thuận ngày 19-4; đến 20-4 đại quân...