Môi trường nông thôn

Tập trung phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi
Tập trung phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi
Theo đó, Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; tham mưu, hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét phù hợp với điều kiện tại địa phương và diễn biến tình hình thời tiết. UBND các...
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Tập huấn kiến thức nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Tập huấn kiến thức nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Trong thời gian tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về bảo vệ môi trường; thực trạng và giải pháp trong việc khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nước và môi trường nông thôn; tác động của môi trường đối với...
Lạng Giang: Nỗ lực bảo vệ môi trường
Lạng Giang: Nỗ lực bảo vệ môi trường
Lạng Giang là địa phương có tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều nhà máy, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được hình thành đã tạo việc làm và góp phần quan trọng cải thiện đời sống nhân dân. Huyện có hai cụm công nghiệp: Dĩnh Trì, thị trấn Vôi với 20 doanh nghiệp và gần...
Bắc Giang: mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới năm 2010.
Bắc Giang: mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới năm 2010.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Linh- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Lạng Giang cùng đông đảo nhân dân, học sinh huyện Lạng Giang đã về dự. Đoàn đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khu...
Hội Nông dân Hiệp Hòa với công tác bảo vệ môi trường nông thôn
Hội Nông dân Hiệp Hòa với công tác bảo vệ môi trường nông thôn
Xác định nhiệm vụ trước mắt là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn hiện nay. Hội Nông dân huyện Hiệp Hoà đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, chủ động phối hợp tham gia giải...