Giao ban công tác Hội các tỉnh khu vực phía Bắc: Tháo gỡ khó khăn cho cơ sở

Lượt xem: 83

Năm 2010, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, giá cả, thị trường… Hội ND các cấp đã vận động, hỗ trợ ND nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực: ND, nông nghiệp, nông thôn; góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh; ổn định đời sống dân cư, tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá…

Với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Ông Sùng Chứ Thếnh – Chủ tịch Hội ND Điện Biên, bức xúc: “Vốn kích cầu của Chính phủ ít đến tay người dân vùng cao. T.Ư Hội nên có hướng dẫn cụ thể về thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ để Hội địa phương dễ tham mưu cho tỉnh và tổ chức thực hiện”.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Hà Phúc Mịch (người đứng) kết luận buổi giao ban.

Bà Leo Thị Lịch – Chủ tịch Hội ND Bắc Giang, phát biểu: Tiêu chí đánh giá hộ ND SXKD giỏi cần được điều chỉnh kịp thời vì so với tiêu chí hộ nghèo và cận nghèo hiện nay thì mức thu nhập của hộ ND SXKD giỏi cấp xã chỉ tương đương với hộ nghèo.

Việc phát động thi đua và biểu dương kịp thời, đúng tầm còn hạn chế do cấp tỉnh Hội chỉ được tặng Giấy khen, chưa được tặng Bằng khen như các đoàn thể khác. Những hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi cấp T.Ư được công nhận lại không có giấy chứng nhận như hộ đạt tiêu chuẩn cấp huyện, xã…

Ông Trịnh Ngọc Tân – Chủ tịch Hội ND Tuyên Quang, bộc bạch: Biên chế cán bộ làm công tác Hội của cả tỉnh đến nay cũng mới được 20 người, lấy đâu ra người để xây dựng và tổ chức hoạt động các trung tâm đào tạo hỗ trợ dạy nghề cho ND?

Phó Chủ tịch Hà Phúc Mịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu, giao các ban của T.Ư Hội nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn các đại biểu đề xuất; đồng thời nhất trí điều chỉnh sớm những bất cập: Trao chứng chỉ ND SXKD giỏi cấp T.Ư cho những hộ đạt tiêu chí; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển hội viên hàng năm phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Về vay vốn ưu đãi và các hoạt động kích cầu của Chính phủ, Phó Chủ tịch Hà Phúc Mịch yêu cầu các tỉnh Hội nghiên cứu kỹ những văn bản hướng dẫn của T.Ư, liên bộ, ngành; tham mưu hiệu quả với tỉnh đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Về biên chế cho Hội, Phó Chủ tịch thừa nhận đây là bức xúc trong nhiều năm qua, T.Ư Hội sẽ tích cực tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành để tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo HNDVN