TƯ Hội Nông dân Việt Nam – Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với giai đoạn 2012 – 2020.

Lượt xem: 83

Tham dự và chỉ đạo Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội, đồng chí Nguyễn Đăng Tiến, Tổng giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 2 cơ quan.

Đại diện lãnh đạo 2 bên ký kết chương trình phối hợp

Chương trình ký kết nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các tiến bộ khoa học và công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ… đến cán bộ, hội viên nông dân.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Phản ánh, tuyên truyền thường xuyên về phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp, nhất là ba phong trào trọng tâm của Hội; Giới thiệu, phản ánh chân dung các gương điển hình về cán bộ, hội viên trên các mặt: Sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó làm giầu, lòng tương thân tương ái, ý chí dũng cảm trong phong trào bảo vệ an ninh quốc phòng toàn dân…; Tổ chức diễn đàn để cán bộ, hội viên thảo luận, tranh luận về công tác xây dựng pháp luật, quyết định chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Tuyên truyền hoạt động và các sự kiện quan trọng khác của Hội Nông dân Việt Nam. Thông tin, giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân các nước nhằm tăng thêm nhận thức tinh thần hội nhập quốc tế cho nông dân.

Sau khi nghe trình bày báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2003 – 2011 và thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2020, đại diện lãnh đạo 2 cơ quan đã tiến hành ký kết.

Theo HNDVN