Những tiếng nói gửi Đại hội

Lượt xem: 92

Dưới đây là trả lời phỏng vấn của đại diện các nhà khoa học, hội viên nông dân, cán bộ Hội tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI.

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn – Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Bộ NNPTNT.

Theo ông người nông dân cần phải làm những gì để thực sự trở thành chủ thể ở nông thôn?

Trước hết, bản thân họ phải được hỗ trợ để nâng cao dân trí, thay đổi tâm lý ỷ lại, thụ động, riêng rẽ, tác phong tùy tiện. Họ phải có cơ hội được chia sẻ mọi lợi ích của quá trình phát triển đất nước: tiếp cận thông tin thị trường, tiến bộ khoa học công nghệ, được hưởng các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Nông dân phải có tiếng nói trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, phải được bảo vệ trước các rủi ro trong sản xuất và đời sống như người dân đô thị.

Để taọ dựng vị thế chủ thể cho cư dân nông thôn, giải pháp nào là quan trọng và được áp dụng triệt để nhất?

Giải pháp tổ chức đóng vai trò quan trọng nhất để tạo dựng vị thế ch thể cho cư dân nông thôn. Theo đó, Đảng bộ địa phương phải đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức giai cấp nông dân, bảo vệ quyền lợi của lao động nông thôn. Các đoàn thể chính trị xã hội cần thực sự phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của dân.

Ông Đặng Kim Sơn – Viện trưởng Viện Chính sách & chiến lược Bộ NNPTNT

Đến với Đại hội lần này, bà muốn gửi gắm nguyện vọng gì?

Sau 3 năm thực hiện KL 61 của Ban Bí thư, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội và giai cấp nông dân cùng với công cuộc xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chủ trương chính sách cuả Đảng quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại diện cho hội viên, nông dân tỉnh Hà Nam đến dự Đại hội lần này tôi kỳ vọng sau đại hội, vị thế của Hội được nâng cao hơn nữa, có nhiều tiếng nói hơn nữa để bảo vệ cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Đảng, Nhà nước phải thường xuyên có những chủ trương, chính sách để nông dân có thể yên tâm sản xuất, tích cực đầu tư và gắn bó tha thiết với nông thôn,đồng ruộng.

Bà Lê Thị Hồng Lạng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam

Bà có đề xuất gì về các chính sách của Đảng, nhà nước hỗ trợ cho nông dân?

Gần đấy nhất có Nghị định 42 về chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa, mặc dù trước khi có Nghị định 42 nhà nước đã có hẳn 1 Nghị quyết của Đảng cũng như nghị quyết của Quốc hội nhằm bảo đảm diện tích trồng lúa. Trong chương trình nông thôn mới, Nhà nước có ban hành các chính sách lồng ghép nhưng khó nhất ở nông thôn là nông nghiệp hóa và cơ giới hóa. Nhưng muốn cơ giới hóa nông nghiệp thì hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phải mở mang. Rất mong Nhà nước hỗ trợ cùng với các nguồn vốn ngân sách của địa phương.

Bà Lê Thị Hồng Lạng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam

Ông Trần Văn Hành – Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Giáp Sơn – Lục Ngạn – Bắc Giang

Nhân Đại hội này, ông có thể cho biết đề xuất, nguyện vọng trong vấn đề sản xuất, tiêu thụ nông sản ?

Trước hết mong muốn các cấp, ngành hỗ trợ những nơi sản xuất mở rộng đường giao thông để vận chuyển hàng hóa cho thuận tiện. Bởi ách tắc giao thông làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa. Đề nghị các cấp, ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát việc mua bán của bà con nông dân đặc biệt là việc gian lận trong thương mại, ép giá nông sản.

Bà Thào Thị Kha – Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi – Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Bà Thào Thị Kha – Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi – Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Là 1 đại diện tiêu biểu của nông dân tỉnh Lào Cai bà mong muốn gì ở các chính sách của Đảng và Nhà nước để có thể phát huy được hết khả năng của người nông dân làm giàu trên vùng đất mình?

Điều mà tôi cũng như tất cả các hộ trồng dứa, chuối trên địa bàn huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai nói chung mong muốn là Đảng và Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ để tạo một thị trường tiêu thụ ổn định cho nông dân để chúng tôi không phải tự bươn chải tìm thị trường. Hiện tất cả chuối, dứa sau mỗi vụ thu hoạch chúng tôi đều phải mang qua thị trường Trung Quốc tiêu thụ vì thế nông dân hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc và rất dễ gặp phải tình trạng bị ép giá.

HNDVN