Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2014

Lượt xem: 84

Đ/c Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch TT Hội Nông dân tỉnh, chủ nhiệm đề tài phát biểu tại Hội nghị

Thông qua khảo sát, nhóm nghiên cứu lựa chọn 10 hộ nông dân có đủ các điều kiện để trực tiếp trồng cây ba kích phục vụ đề tài nghiên cứu như: có nhu cầu, lao động, đất trồng phù hợp, diện tích đất 500m2 trở lên; có đường giao thông đi lại thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá trong quá trình nghiên cứu; có khả năng nắm bắt được những công việc và kỹ thuật; cam kết tuân thủ và áp dụng đúng theo quy trình hướng dẫn về trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng thông báo tình hình cho cán bộ nghiên cứu được biết về tình hình sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển của cây trồng…

Phan Thị Thu Hiền

Ban KTXH