Hội Nông dân tỉnh tổ chức hướng dẫn thi hành Điều lệ hội và tập huấn nghiệp vụ công tác hội.

Lượt xem: 114

Đ/c Nguyễn Văn Nguồn – Phó chủ tịch HND tỉnh truyền đạt tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản trong thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam đã được Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI thông qua; các chuyên đề về tổ chức sinh hoạt chi hội, thu và quản lý hội phí, bình xét hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kỹ năng diễn thuyết trước công chúng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở để triển khai thi hành đúng Điều lệ hội đồng thời nâng cao chất lượng công tác hội và các phong trào nông dân; góp phần tạo niềm tin, nâng cao vị thế, uy tín của Hội và sự gắn bó của nông dân với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Tổ chức