PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN LUẬT BHXH, BHYT

Lượt xem: 83

Vừa qua, tại hội trường Bảo Hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2018.

Chương trình phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có vai trò của các tổ chức chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT để thực hiện tốt Nghị quyết số: 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020“. Trên cơ sở đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ, hội viên nông dân hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHXH, BHYT, đồng thời bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó đa dạng hoá các hoạt động của hội và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh; thấy được vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT.

Nguyễn Văn Nhật