TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ TÁC HẠI CHẤT THẢI TÚI NILÔNG VÀ THAY ĐỔI HÀNH VI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Lượt xem: 97

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các kiến thức cơ bản về tác hại của túi nilon đối với môi trường. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc sử dụng túi nilon và hướng đến việc hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày; khuyến khích người dân sử dụng thay thế túi nilon bằng các loại túi giấy, túi tự hủy, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường góp phần bảo vệ môi trường, chung tay vì một môi trường bền vững, giúp chăm lo sức khỏe cộng đồng dân cư.

BAN TỔ CHỨC