TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ GIÁM SÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỦ DỤNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Lượt xem: 104

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giảng bài tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Chi cục Trồng trọt – Bảo vệ thực vật tỉnh đã truyền đạt cho các học viên những nội dung cơ bản của Quyết định số 217-QĐ/TW về các nội dung hình thức tổ chức các hoạt động giám sát của Hội Nông dân Việt Nam trong việc thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và một số quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo Nghị định số: 202/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là những nội dung quan trọng giúp cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở và chi tổ hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục hội viên và nhân dân phát hiện, ngăn ngừa các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng gây thiệt hại đến người sản xuất và tiêu dùng; đồng thời quán triệt cán bộ, hội viên tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức giám sát chặt chẽ theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội góp phần xây dựng củng cố tổ chức hội và các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động.

Nguyễn Văn Cường

Ban Kiểm tra HND tỉnh