HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TÂN YÊN TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2012 – 2016

Lượt xem: 100

Đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, toàn huyện có 78.961 lượt hộ SXKD giỏi, bình quân hằng năm trên 16 nghìn hộ SXKD giỏi các cấp, tăng hơn 1 nghìn hộ so với năm 2012. Đến nay, toàn huyện đã nhân rộng trên 200 mô hình SXKD giỏi, 93 tổ liên kết hợp tác, 351 trang trại, trên 600 gia trại sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương nông dân xuất sắc tiêu biểu đi đầu trong lao động sản xuất. Hằng năm, số hộ có thu nhập từ 500 đến trên 1 tỷ đồng/năm tăng khá cao, nhiều nông dân đã mạnh dạn cùng liên kết xây dựng các mô hình điểm tiêu biểu như: mô hình nuôi bò thương phẩm ở xã Việt Ngọc, Ngọc Thiện, Song Vân; mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ ở xã Liên Chung, Cao Xá, Phúc Hòa; mô hình sản xuất lúa lai, lúa giống, lúa chất lượng cao ở xã Lam Cốt, Phúc Sơn, Song Vân, Ngọc Thiện; mô hình nuôi lợn siêu nạc ở Ngọc Lý, Việt Lập…Phong trào SXKD giỏi đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giúp người dân nâng cao thu nhập, thu hút hội viên, nâng cao vị thế của tổ chức Hội.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên và đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó chủ tịch HND tỉnh tặng giấy khen cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của huyện Tân Yên

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Lâm Thị Hương Thành – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong thời gian qua; khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Trong thời gian tới, Hội cần thực sự chủ động trong hướng dẫn chuyển giao KHKT, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân dồn điền, đổi thửa thành thửa ruộng có diện tích lớn, tích tụ ruộng đất, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đảm bảo an toàn sinh học, tạo chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, bảo vệ môi trường…Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã khen thưởng 06 tập thể và 24 hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu trong toàn huyện giai đoạn 2012 – 2016.

Thu Phương