Hội Nông dân huyện Yên Thế: sơ kết công tác Hội quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017

Lượt xem: 79

Quý I, Hội Nông dân huyện đã triển khai đầy đủ, bài bản các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh. Trong đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 307-CV/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng ( Khóa XII) về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp; ký quy chế, chương trình phối hợp, văn bản liên tịch với UBND huyện, thanh tra, ngân hàng NN và PTNT; phát động và giao chỉ tiêu thi đua đến chi hội; đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm với Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội,… Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao KHKT,…đạt kết quả cao, đã tín chấp 520 tấn phân bón cho nông dân theo phương thức trả chậm; quản lý 133 tổ với tổng dư nợ 182,7 tỷ đồng cho 7.255 lượt hội viên vay phát triển sản xuất theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; duy trì 118 tổ TK&VV với tổng dư nợ trên 109,9 tỷ đồng cho 3.461 lượt hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp tổ chức 63 lớp chuyển giao KHKT cho 3.348 lượt người tham dự; Hội Nông dân huyện xây dựng và triển khai dự án trồng bưởi da xanh với tổng diện tích 4,3 ha cho 40 hộ tại xã Bố Hạ,… triển khai đăng ký 10.740 hộ nông dân SXKD giỏi các cấp năm 2017.

Quý II/2017, các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và các văn bản của cấp ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phấn đấu thực hiện và hoàn thành trên 60 % các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng chi hội trưởng và cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ; chủ động nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, bức xúc trong cán bộ, hội viên, nông dân kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ giúp nông dân./.

Ban Tổ chức