HỘI NÔNG DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2017

Lượt xem: 81

Tại Hội nghị đã triển khai Đề án số 07-ĐA/HNDT, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2017-2020″; sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/HND của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về “Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013 – 2018”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo.

Toàn cảnh Hội nghị

Quý I/2017, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân với 12 tin bài trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, phát hành 2.700 cuốn thông tin nội bộ, tuyên truyền cho trên 100.000 lượt người; phát triển mới 1.395 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 247.668 hội viên; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp; hướng dẫn, vận động 139.375 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp; đăng ký chỉ đạo xây dựng 122 mô hình điểm; phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT mới cho gần 60.000 lượt người tham dự. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội; ký thỏa thuận liên ngành số 333/TTLN với NHNN&PTN; tổ chức thu hồi vốn và giải ngân 2 dự án vay vốn quỹ HTND nguồn Trung ương Hội ủy thác với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng cho 24 hộ vay tại huyện Lục Ngạn, Lục Nam. Phối hợp với Công ty Tiến Nông cung ứng 2.374 tấn phân bón trả chậm cho nông dân; tư vấn, giới thiệu cho 1.396 lao động tìm được việc làm trong nước và ngoài nước; tuyển sinh dạy nghề cho 744 lao động nông thôn; triển khai 01 dự án KHCN cấp tỉnh năm 2017.

Đ/c Leo Thị Lịch – TUV – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, trong quý II năm 2017, các cấp Hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với cấp ủy. Trong đó, tập trung, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” lần thứ VII. Triển khai tổ chức Hội thi “Tiếng hát đồng quê”; thực hiện Đề án số 07-ĐA/HNDT, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg và hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Văn phòng HND tỉnh