Thông tin về Liên hoan Tiếng hát đồng quê tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2017

Lượt xem: 91

(1). Chủ đề

– Ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ;

– Ca ngợi giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam;

– Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, cuộc sống, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

– Ca ngợi kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh.

(2). Thể loại

– Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp xướng, múa, độc tấu nhạc cụ dân tộc (khuyến khích các tiết mục sáng tác tự biên). Các tiết mục tự biên bằng tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông. Các tiết mục có thể sử dụng múa phụ hoạ (không phải là tiết mục múa).

– Không sử dụng tác phẩm nước ngoài trong chương trình liên hoan.

(Các đơn vị không nhất thiết phải có đủ các thể loại trong chương trình biểu diễn của mình).

(3). Đối tượng dự thi

– Là hội viên nông dân đang sinh hoạt tại các chi, tổ hội, các CLB nông dân.

– Số lượng thành viên trong đội do các đơn vị dự Liên hoan lựa chọn cho phù hợp.

– Các đội dự Liên hoan phải đeo các phù hiệu có ghi thứ tự đội.

(4). Phạm vi

– Liên hoan được tổ chức từ cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh.

(5). Thời gian

– Cấp huyện, thành phố tiến hành tổ chức xong trước 20/9/2017.

– Cấp tỉnh tiến hành tổ chức vào đầu tháng 10/2017.

(6). Hình thức thi

Đối với Liên hoan cấp huyện, thành phố: Các đội lần lượt thể hiện 02 tiết mục đã đăng ký với Ban tổ chức Liên hoan. Điểm cho mỗi tiết mục là: 20 điểm/01 giám khảo. Tổng điểm cao nhất của 2 tiết mục là: 40 điểm/01 giám khảo.

Đối với Liên hoan cấp tỉnh: các đội lần lượt thể hiện 03 tiết mục.

(7). Một số quy định khác

Ban Tổ chức Liên hoan ở cấp nào, cấp đó quyết định thành lập. Ban giám khảo ở cấp nào do Ban Tổ chức ở cấp đó quyết định thành lập từ 03- 05 thành viên.

Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” ở cấp nào thì cấp đó chủ động lo kinh phí.

Cấp huyện, thành phố tổ chức Liên hoan xong báo cáo bằng văn bản gửi về Ban tổ chức Liên hoan “Tiếng hát đồng quê” cấp tỉnh; lựa chọn 03 tiết mục xuất sắc tham gia dự thi Liên hoan cấp tỉnh ghi rõ họ tên diễn viên, đơn vị, dân tộc, tiết mục, thể loại, thời gian biểu diễn gửi về Ban tổ chức Liên hoan cấp tỉnh trước ngày 22/9/2017.

BBT