Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân năm 2017

Lượt xem: 85

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại các buổi tập huấn, học viên đã được phổ biến, hướng dẫn những quy định, chương trình, chính sách mới trong triển khai nguồn vốn vay; công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các bước trong quy trình tín chấp vay vốn; điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung; hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị chi hội nhiệm kỳ, sinh hoạt chi hội nông dân theo chuyên đề.

Thông qua lớp tập huấn đã nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công tác hội, công tác nhận ủy thác vay vốn hai ngân hàng cho cán bộ cơ sở và chi hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Hội Nông dân huyện Tân Yên