Bắc Giang: Gặp mặt, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Lượt xem: 85

Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, có 08 đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo quản lý. Theo đó, các đồng chí: Thân Bá Cường, được bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Đức Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đào Duy Trọng, Phó Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đào Hồng Song, Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trương Đức Huấn, Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Khuông Văn Thông, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Biên chế, Sở Nội vụ giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Đình Vĩ, Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Thị Bích Tần, Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Sau khi trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Chủ tịch mong muốn các đồng chí trên cương vị và nhiệm vụ mới phát huy hơn nữa trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, sáng tạo trong công tác giúp các ngành thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh phương châm đoàn kết là sức mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao uy tín của đơn vị đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời cần quan tâm, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận tại cơ quan, đơn vị mình…

Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã cảm ơn và vui mừng, phấn khởi khi được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm, tin tưởng giao cho trọng trách mới. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ khó khăn, đồng chí hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức luôn đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hoàn thành tốt trọng trách của mình;

bacgiang.gov.vn