Hơn 1.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy, mưa đá

Lượt xem: 90

Cụ thể, tại huyện Lục Ngạn hơn 1,3 nghìn ha vải thiều ở các xã: Nam Dương, Tân Lập, Quý Sơn bị rụng 30% số quả non; 168 ha diện tích rau màu bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu ở 3 huyện: Tân Yên, Lạng Giang, Lục Ngạn, trong đó diện tích ngô bị đổ 103 ha.

Đối với diện tích ngô bị ngả, đổ nông dân cần dựng lại cho thân cây đứng thẳng,

tiến hành vun gốc, chăm sóc để cây phục hồi và phát triển trở lại

Theo cơ quan chuyên môn, đợt mưa đá này không gây thiệt hại nặng về năng suất bởi vải thiều đang trong giai đoạn rụng quả sinh lý; lúa và một số cây màu khác đang ở thời kỳ đầu của quá trình sinh trưởng cấu thành năng suất nên khả năng hồi phục nhanh.

Ngay sau khi trận mưa đá xảy ra, cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo nông dân tiến hành ngay việc chăm sóc, phòng sâu bệnh trên diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Đối với diện tích ngô bị ngả, đổ chỉ đạo nông dân khắc phục bằng cách dựng lại cho thân cây đứng thẳng, tiến hành vun gốc, chăm sóc để cây phục hồi và phát triển trở lại./.

bacgiang.gov.vn