Kế hoạch triển khai xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” tại huyện Yên Dũng

Lượt xem: 104

Ảnh minh họ

Kế hoạch nhằm xây dựng 02 mô hình cánh đồng mẫu lớn tại 02 xã Cảnh Thụy và Tư Mại, huyện Yên Dũng với quy mô 100 ha. Cụ thể, sản xuất lúa chất lượng với diện tích 50 ha tại xứ đồng Cống Non, Khăm Đạt, thôn Tân Mỹ và xứ đồng Bờ Đìa, thôn Bẩy và thôn Nhất, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) với năng suất dự kiến 64 – 70 tạ/ha (230 – 250 kg/sào); sản xuất khoai tây chế biến Atlantic quy mô 50 ha tại cánh đồng khu 5 và cánh đồng Cụm Long Phú, xã Tư Mại (Yên Dũng) với năng suất dự kiến 16,5 – 19 tạ/ha (600 – 700 kg/sào).

Kế hoạch đặt ra yêu cầu là xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn” tại các xã phải nằm trong quy hoạch nông thôn mới, gắn liền với việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chỉnh trang đồng ruộng, giao thông nội đồng… Bên cạnh đó, mô hình này phải có sự liên kết 4 nhà và áp dụng một cách đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật từ giống, vật tư phân bón, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa, quản lý đồng ruộng và phòng trừ dịch bệnh… tạo ra một chuỗi sản xuất hợp lý, giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm nông sản an toàn với giá trị cao tạo tiền đề cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

bacgiang.gov.vn