Đẩy mạnh nhu cầu cho vay vốn đối với các đối tượng cận nghèo

Lượt xem: 81

Đồng chí Dương Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH tỉnh đã huy động vốn được 2.874,6 tỷ đồng, tăng 148,3 tỷ đồng so với năm 2014. Doanh số cho vay đạt 509 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 155 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 362 tỷ đồng, tăng 66 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014. Tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/6/2015 đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 146 tỷ đồng, cao hơn 88 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm trước, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh – sinh viên, vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,…

Bên cạnh đó, công tác xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các cán bộ Ngân hàng CSXH cơ sở thường xuyên chủ động tham mưu cho Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp trong việc chỉ đạo các tổ chức phối hợp, nâng cao chất lượng tín dụng; đồng thời thường xuyên phân tích nguyên nhân các khoản nợ quá hạn để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Nguyên nhân dẫn đến chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên vay vốn bị giảm; tình hình nợ đọng kéo dài tại một số địa phương; khó khăn trong hoạt động ủy thác và củng cố Tổ Tiết kiệm vay vốn; chất lượng tín dụng tại các xã, phường, thị trấn;… Trong 6 tháng cuối năm, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, chú trọng đến việc triển khai có hiệu quả kế hoạch tín dụng, tài chính năm 2015; kiểm soát nợ quá hạn và đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đến hạn; nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, phường, thị trấn và hoạt động ủy thác thông qua Tổ tiết kiệm vay vốn; tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ngân hàng CSXH…

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Dương Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thành viên trong Ban Đại diện cần tiếp tục phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành ngân hàng đồng thời giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội cho nhân dân. Tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo của Trưởng Ban Đại diện các cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò hoạt động các thành viên, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nhằm triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng tại địa phương. Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cần tranh thủ nguồn vốn hoạt động của Trung ương để đáp ứng cao hơn nhu cầu cho vay đối với các đối tượng là hộ cận nghèo. Tăng cường sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình tín dụng, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn đối với các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Bằng nhiều hình thức, các Chi nhánh NHCSXH cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước đến được với người dân, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng kinh tế phát triển thấp giúp người dân cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

bacgiang.gov.vn