Bắc Giang: Đồng chí Bùi Văn Hải tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Lượt xem: 75

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII.

Theo đó, với tỷ lệ phiếu bầu 100%, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVIII: Đồng chí Bùi Văn Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bầu các đồng chí: Bùi Văn Hạnh; Từ Minh Hải giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu Trưởng, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND tỉnh và chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chúc mừng các đồng chí được bầu vào Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương tái giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối (100%). Cùng đó, bầu ra 20 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Hải và đồng chí Nguyễn Văn Linh bày tỏ niềm vinh dự và lời cảm ơn về tình cảm, niềm tin tưởng mà nhân dân, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh đã dành cho. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tập thể Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh ngày càng vững mạnh; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực, trình độ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhân dân, cử tri và các đại biểu tin tưởng giao phó. Qua đó, thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và HĐND tỉnh khóa XVIII đã đề ra, phấn đấu đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển nhanh về kinh tế – xã hội.

Đồng thời, các đồng chí mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được những kỳ vọng và niềm tin của nhân dân và cử tri dành cho…

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, tân Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII Bùi Văn Hải phát biểu tại kỳ họp.

*Danh sách các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT

HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU

CHỨC DANH

1

BÙI VĂN HẢI

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

2

BÙI VĂN HẠNH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

3

TỪ MINH HẢI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

4

VŨ MẠNH HÙNG

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

5

NGỤY KIM PHƯƠNG

TRƯỞNG BAN KINH TẾ – NGÂN SÁCH

6

HÀ VĂN BÉ

TRƯỞNG BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

7

ĐẶNG HỒNG CHIẾN

PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

8

VŨ TẤN CƯỜNG

PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ – NGÂN SÁCH

9

LÊ THỊ HUYỀN

PHÓ TRƯỞNG BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

10

ĐỖ MẠNH TIẾN

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

* Danh sách Thường trực UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021:

STT

HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU

CHỨC DANH

1

NGUYỄN VĂN LINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

2

LẠI THANH SƠN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

3

DƯƠNG VĂN THÁI

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

4

NGUYỄN THỊ THU HÀ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

5

LÊ ÁNH DƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

bacgiang.gov.vn