Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua 4 nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông và xây dựng Đảng

Lượt xem: 92

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình phát triển KT-XH; thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Thảo luận về hai nội dung trên, các đại biểu đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được còn có hạn chế như: Tình hình tranh chấp đất rừng đang diễn ra gay gắt; thu nợ đọng thuế gặp nhiều khó khăn; tai nạn giao thông tiềm ẩn phức tạp. Về hoạt động thông tin, tuyên truyền, có đại biểu đề nghị: Khi triển khai các dự án phải thu hồi đất với diện tích lớn, liên quan đến đời sống của nhiều người dân hoặc trước những vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là giữ nguyên hiện trạng đất rừng. Chính quyền địa phương phải xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trước những vụ việc được dư luận quan tâm, các ngành và chính quyền các cấp cần sẵn sàng đối thoại, gặp gỡ trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí.

Kết luận những nội dung trên, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nêu rõ: Người đứng đầu các ngành, địa phương phải thể hiện tinh thần khởi sự doanh nghiệp, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thu hút đầu tư. Công tác cải cách hành chính cần được chú trọng hơn nữa, trọng tâm là thay đổi, xây dựng bộ máy gọn nhẹ. Tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch quy định, chính sách. Khi phát sinh những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần kịp thời báo cáo tỉnh để có định hướng chỉ đạo giải quyết đồng bộ. Đặc biệt, đồng chí chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh phân công cán bộ có năng lực chuyên môn tốt, am hiểu sâu sắc tình hình làm trợ lý phụ trách về thông tin tuyên truyền, tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan. Ngành thuế, tài chính, tài nguyên và môi trường có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong xử lý nợ đọng thuế, rà soát những doanh nghiệp được thuê đất nhưng không sử dụng đúng mục đích. “Chúng ta cần siết chặt quản lý đất đai, nhất là quỹ đất công cộng. Phải bảo đảm tất cả các thửa đất đều có chủ đích thực, trên cơ sở đó mới khai thác, sử dụng hiệu quả, giảm số vụ lấn chiếm, tranh chấp”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói.

Cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh đóng góp ý kiến đối với Nghị quyết về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020. Qua thảo luận, đồng chí Bùi Văn Hải kết luận: Nghị quyết có tác động rất lớn đến hiệu quả thu hút đầu tư. Quá trình triển khai phải thể hiện tầm nhìn dài hạn, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới. Các ngành, địa phương tham mưu, tìm cách làm mới, mạnh dạn huy động nhiều nguồn lực để cải tạo, nâng cấp những tuyến giao thông trọng yếu. Trong một số trường hợp có thể giải phóng mặt bằng trước, xây dựng đường sau. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa nghị quyết để trình ký, ban hành.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân vận trong Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, đây là những nghị quyết quan trọng, được xây dựng từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, còn dao động trước khó khăn, thử thách. Bởi vậy, để các nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp ủy phải có các giải pháp củng cố, bảo đảm sự thống nhất trong Đảng, thống nhất giữa Đảng với nhân dân, giữa cán bộ cấp trên với cấp dưới. Quan tâm đến công tác tư tưởng, dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền. Các cơ quan, đơn vị xây dựng cơ chế đối thoại và giải trình; quy định rõ, cụ thể hơn về các tiêu chuẩn định mức chi; xử lý kịp thời những vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm như: Phòng, chống lãng phí trong mua sắm, đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai; tuyển dụng công chức, viên chức.

baobacgiang.com.vn