Bắc Giang: Gieo trồng 23 nghìn ha diện tích cây vụ Đông

Lượt xem: 85

Trong đó, ngô 4.780 ha, năng suất 37,6 tạ/ha; lạc 1.700 ha, năng suất 25,0 tạ/ha; khoai lang 3.260 ha, năng suất 115,0 tạ/ha; rau các loại 12.000 ha, trong đó khoai tây 2.150 ha, rau an toàn 2.050 ha, rau chế biến 1.000 ha.

Theo dõi diễn biến thời tiết để có kế hoạch gieo trồng phù hợp.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các địa phương tập trung cao trong chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2017, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, sâu bệnh hại cây trồng… đến người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng gieo trồng cây vụ Đông ưa ấm, ưa lạnh phù hợp với diện tích đất lúa, đất chuyên màu theo kế hoạch. Chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn diện tích trà mùa sớm để giải phóng đất trồng vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất.

Đảm bảo nguồn vật tư chất lượng, xây dựng phương án tưới, tiêu hợp lý cho diện tích gieo trồng cây vụ Đông. Dự báo tình hình khí tượng thủy văn và dung tích trữ các hồ chứa hiện tại, trong vụ Đông 2017, nguồn nước tưới sẽ được đảm bảo.

Tuy nhiên cần đề phòng bão và mưa lũ xảy ra vào giai đoạn đầu vụ sản xuất gây ảnh hưởng đến sản xuất nhóm cây ưa ấm; có khả năng xảy ra khô hạn, khó khăn về nước tưới về cuối vụ.

Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để chỉ đạo sản xuất vụ Đông đảm bảo đạt diện tích, năng suất, giá trị thu nhập, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

bacgiang.gov.vn