Đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết và các sự kiện chính trị quan trọng

Lượt xem: 74

Theo đó, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Trường hợp công dân của địa phưong KNTC đông người, phức tạp ở tỉnh và Trung ương (nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng khác), Chủ tịch UBND huyện, thành phố có công dân KNTC phải phân công ngay lãnh đạo UBND huyện, thành phố và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan để phối hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và ở địa phương.

Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các sở, ngành khác và UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền còn tồn đọng; nhất là các vụ việc đông người, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”, hạn chế thấp nhất việc công dân khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và các cơ quan Trung ương.

Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Có kế hoạch nắm bắt các điểm khiếu kiện phức tạp, đông người trên địa bàn. Có biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo, xúi giục người khác khiếu kiện trái pháp luật và lợi dụng quyền dân chủ, quyền KNTC để gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ; không để bị động bất ngờ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung, các quy định của pháp luật về KNTC nói riêng, đặc biệt là đối với các trường hợp khiếu kiện dễ bị kích động, lôi kéo, xúi giục.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, nhất là các địa phương: Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Tân Yên và thành phố Bắc Giang khi có công dân tập trung KNTC đông người tại công Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan Trung ương phải kịp thời phân công ngay lãnh đạo UBND và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định./.

Nguồn bacgiang.gov.vn