Chủ động các giải pháp tiêu thụ nông sản

Lượt xem: 116

Mô hình trồng rau VietGAP tại xã Mai Trung (Hiệp Hòa).

Mô hình trồng rau VietGAP tại xã Mai Trung (Hiệp Hòa)

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, tổng hợp, đánh giá khả năng cung ứng ra thị trường đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Đồng thời cung cấp số liệu thống kê về diện tích, sản lượng, thời điểm thu hoạch các mặt hàng nông sản để làm cơ sở xây dựng phương án tiêu thụ khi gặp khó khăn trong xuất khẩu cũng như thị trường trong nước.

Các huyện, TP chỉ đạo, phân công đơn vị làm đầu mối tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, thu mua mặt hàng nông, lâm, thủy sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh, chủ động kết nối với các cơ sở chế biến, phân phối trên địa bàn.

Hằng năm, vải thiều là mặt hàng nông sản của tỉnh được xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất.

Hằng năm, vải thiều là mặt hàng nông sản của tỉnh được xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất

Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, đánh giá nhu cầu, khả năng cung ứng để chủ động xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh; rà soát, thống kê, nắm tình hình sản xuất nông sản chủ lực trên địa bàn, cung cấp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản các mặt hàng nông sản, thủy sản…

Sở Công Thương cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương kịp thời báo cáo vướng mắc để đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết.

Nguồn: baobacgiang.com.vn