Triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi

Lượt xem: 96
Tổ chức tiêm phòng vắc-xin Cúm gia cầm cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2020 từ ngày 20/9/2020 đến 20/10/2020 nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật. Bố trí kinh phí mua bổ sung hóa chất, vôi bột để triển khai thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 22/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ, đội triển khai Tháng vệ sinh và phun thuốc sát trùng cho các khu vực chăn nuôi hộ gia đình, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, các ổ dịch cũ, chợ buôn bán động vật… Việc phun khử trùng được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020, tổ chức tiêm phòng vắc-xin Cúm gia cầm cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm và hoạt động của các cơ sở ấp nở, kinh doanh, chợ buôn bán, giết mổ gia cầm. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết có triệu chứng nghi bệnh Cúm gia cầm cần báo cáo và phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm xác minh dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, xử lý ổ dịch triệt để ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng.

Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ về sự nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm của bệnh Cúm gia cầm và chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Khuyến khích người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện phòng dịch, tiêm phòng vắc xin Cúm cho đàn gia cầm.

Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập các Đoàn kiểm tra để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn. Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2020, các cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Đồng thời chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện các chương trình lấy mẫu giám sát theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên, theo diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế trong tỉnh và theo kế hoạch xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép sử dụng 3.900 lít hóa chất từ nguồn dự phòng chống dịch năm 2019 và năm 2020 để cấp phát cho các địa phương thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2, triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/9/2020 đến 20/10/2020.

Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm vào địa bàn tỉnh. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các địa điểm tập kết, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu gia cầm, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mức độ nguy hại, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2020.

Nguồn: bacgiang.gov.vn