Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 11 khóa IX sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem: 220

Ngày 13/7/2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 11 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi –  TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tích cực chủ động, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, kịp thời bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tuyên truyền được 2.954 buổi cho 251.127 lượt người (đạt 73,9%); kết nạp 1.556 hội viên mới (đạt 60,8%) nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 247.844 hội viên; 100% chi hội có quỹ hoạt động, mức quỹ hội bình quân đạt 213 nghìn đồng/hội viên; vận động 135.618 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 121.080 lượt người (đạt 74,1%); phối hợp với Ngân hàng Chính sách – Xã hội tạo điều kiện cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ 1.641.659 triệu đồng/970 tổ tiết kiệm với 32.723 thành viên; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 1.115 tổ cho 23.102 hộ vay, dư nợ 2.718.115 triệu đồng. Tổ chức triển khai các đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Bưu diện tỉnh trong việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2022 từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh…

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao những kết quả các cấp Hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trên mạng xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và các chuyên đề chuyên sâu; thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy tổ chức hội, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP năm 2022; thực hiện có hiệu quả và triển khai các Đề án được UBND tỉnh phế duyệt; tập trung làm tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân và chỉ đạo tổ chức đại hội chi hội xong trong quý IV/2022…

Đ.c Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã bầu bổ sung 03 đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh khóa (IX).

Phùng Vị – HND tỉnh