Hội Nông dân thành phố: sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Lượt xem: 196

Chiều ngày 28/6, tại hội trường Thành ủy, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và triển khai Đề án số 09-ĐA/HNDT của Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh.

6 tháng đầu năm, Hội Nông dân thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và Hội cấp trên, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều chỉ tiêu đạt cao như: công tác tuyên truyền đạt 70%; tăng trưởng nguồn Qũy HTND đạt 150%; xây dựng cơ sở hội vững mạnh đạt 137%; cung ứng phân bón Tiến Nông đạt 130%…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó trọng tâm là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên; rà soát nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu thi đua để có giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện; triển khai kế hoạch, hướng dẫn về công tác chuẩn bị và công tác nhân sự tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục làm tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tích cực tham gia xây dựng các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp…

Tại hội nghị, hội nông dân thành phố đã triển khai Đề án số 09-ĐA/HNDT của Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh về “Hội nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”.

Thanh Huyền – HND thành phố Bắc Giang