Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2021

Lượt xem: 221

Ngày 21/01/2022, tại hội trường cơ quan, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HND tỉnh và đồng chí Phan Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan Hội Nông dân tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn cơ quan năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2021; sửa đổi, bổ sung vào các Quy chế: làm việc, chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng nguồn thu thu từ các hoạt động dịch vụ và quy chế quản lý và sử dụng Qũy tương trợ đời sống cơ quan năm 2022.

Trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu cho Trung ương Hội, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên từng mặt công tác; triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Kết quả có 96,5% cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 4/4 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 04 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân về công tác bầu cử; 01 tập thể, 03 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công nhận 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể xuất sắc; tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân. Chi bộ cơ quan khen thưởng 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 02 đồng chí được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; Công đoàn cơ quan biểu dương 05 đoàn viên xuất sắc…

Đ.c Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Đồng chí Phan Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn cơ quan trao thưởng cho các đồng chí đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi -TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ công chức, viên chức, lao động cơ quan. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị trong năm 2022, tập thể công chức và người lao động Cơ quan tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 đề ra.

Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 với sự đồng thuận và thống nhất cao.

Các đồng chí trưởng các ban và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh ký giao ước thi đua năm 2022.

Phùng Vị – HND tỉnh