Hội Nông dân Hiệp Hòa: “Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”

Lượt xem: 533

Xác định phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Hội, những năm qua, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, giúp đỡ hội viên, nông dân trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đưa huyện Hiệp Hòa về đích nông thôn mới năm 2021.

Để giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế xã hội, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề…

Mô hình nuôi gà thương phẩm của HV Nông dân xã Hoàng An.

từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ phù hợp với tiềm năng, thế mạnh sản xuất hàng hóa của địa phương. Trung bình mỗi năm, các cấp Hội trong huyện phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho gần 20.000 lượt người; tổ chức gần 30 cuộc hội thảo đầu bờ trình diễn các mô hình kinh tế điểm. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được quan tâm, chú trọng ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế – xã hội ở nông thôn. Chỉ riêng năm 2021, toàn huyện Hiệp Hòa đã có 16.606 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp; vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 164 triệu đồng hỗ trợ cây, con giống, lương thực…giúp đỡ, hỗ trợ 573 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững. Nguồn Qũy hỗ trợ nông dân tại 25/25 xã, phường thị trấn ngày càng phát huy hiệu quả với 8 tỷ 669,1 triệu đồng thực hiện 31 dự án cho 249 hộ gia đình hội viên vay. Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, quản lý 102 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 4.583 hộ vay, dư nợ trên 186 tỷ đồng; với Ngân hàng NN&PTNT quản lý 127 tổ cho 3.227 hộ vay, dư nợ trên 242 tỷ đồng. Phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông triển khai cung ứng phân bón trả chậm cho các xã, thị trấn trong huyện đến nay được 1.185 tấn…

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, Hội Nông dân Hiệp Hòa đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp phù hợp nhu cầu, thế mạnh của từng địa bàn. Tính đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện hướng dẫn thành lập 75 hợp tác xã nông nghiệp; 02 chi hội nông dân nghề nghiệp, 19 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Bước đầu các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các thành viên khi có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Bên cạnh giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã tăng cường công tác tuyên truyền,vận động nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả như: thông qua hội nghị, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, qua hệ thống loa truyền thanh địa phương… qua đó, đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, tạo sự đồng thuận của hội viên trong quá trình tổ chức thực hiện. Kết quả, trong giai đoạn 10 năm xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân đóng góp 1,5 nghìn tỷ đồng, hiến hơn 400 nghìn m2 đất, hơn 580 nghìn ngày công lao động, phá dỡ 106 nghìn m2 tường rào để xây dựng công trình công cộng… Đồng thời, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nâng cao ý thức trong thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, vệ sinh môi trường nơi công cộng; tham gia thực hiện có hiệu quả hoạt động vệ sinh môi trường vào ngày 14 hằng tháng và các tổ nông dân tự quản về môi trường; duy trì 83 Con đường “sáng, xanh, sạch đẹp”; 34 Cánh đồng 3 không “Không thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong danh mục cấm; Không vỏ bao bì thuốc BVTV, phân bón rác thải ở kênh mương nội đồng; Không thuốc sinh trưởng, thuốc kích thích trong danh mục cấm”từng bước thay đổi tư duy, hành động của hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng đưa huyện Hiệp Hòa về đích nông thôn mới năm 2021.

Với những kết quả đạt được, những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 Nguyễn Thị Mạnh Hiền – Chủ tịch HND huyện Hiệp Hòa