Hội thi Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về buôn bán phụ nữ và trẻ em

Lượt xem: 115

Ngày 16/7/2010, tại xã Khám Lạng huyện Lục Nam, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em (130) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về buôn bán phụ nữ và trẻ em” với 55 thí sinh ở 11 Chi hội nông dân trong xã tham gia và trên 200 cổ động viên. Thông qua hội thi các thí sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Sau hội thi mỗi thí sinh là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ chi hội nông dân thôn Giếng.

Nguyễn Văn Nhật

Hội ND tỉnh Bắc Giang