Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Tổng kết mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 26/CT/TTg

Lượt xem: 87

Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Yên Dũng; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Đức Giang cùng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26 và CLB “Nông dân với pháp luật”.

Trong năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26 xã Đức Giang tổ chức tập huấn cho hơn 500 cán bộ hội viên, nông dân, cộng tác viên, thành viên CLB “Nông dân với pháp luật” là nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hoà giải mâu thuẫn tại cơ sở. Phối hợp tiếp dân 48 buổi cho trên 100 lượt người, tham gia giải quyết 15 đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân, tổ chức hoà giải thành công 10 vụ tranh chấp đất đai, môi trường, mâu thuẫn gia đình… thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên nông dân; giảm thiểu vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Trong năm tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình điểm ra địa bàn toàn tỉnh.

Thân Thu

Ban Kiểm tra