Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII

Lượt xem: 68

6 tháng đầu năm 2014, các cấp Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 3/6 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với 2.574 buổi cho 163.908 lượt người, xuất bản 6.000 cuốn Bản tin; đưa hơn 100 tin, bài ảnh trên trang thông tin điện tử của Hội, các ngành và Website Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Phát triển mới 4.073 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 230.219 hội viên; thành lập mới 36 câu lạc bộ nông dân các loại. Phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 101.925 lượt người tham dự; chỉ đạo xây dựng được 277 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên, nông dân vay vốn. Tổ chức giải ngân 17 dự án quay vòng nguồn vốn Quỹ HTND do Trung ương Hội ủy thác ở 9 huyện, thành phố với số tiền 5,5 tỷ đồng; tổ chức vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia ủng hộ để xây dựng quỹ HTND năm 2014 được 2 tỷ 348 triệu đồng, đạt 74,1 % KH năm. Tổ chức 06 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 182 nông dân; cung ứng 7 máy nông nghiệp cho nông dân theo tinh thần Quyết định số 68/2013/QĐ/TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tư vấn giới thiệu cho 2.500 lao động tìm được việc làm trong nước. Triển khai 01 đề tài khoa học cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh và 01đề tài khoa học cấp cơ sở.

Cũng tại Hội nghị này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết và trao Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/HND ngày 08/9/2004 (khóa IV) về nâng cao chất lượng tổ chức Hội; 05 năm thực hiện Nghị quyết 06 – NQ/HND ngày 17/9/2010 (khóa V) của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tập trung thực hiện nhằm đạt hiệu quả các chỉ tiêu thi đua trong 6 tháng cuối năm 2014.

Thân Lâm – VPHND tỉnh