Bế giảng lớp Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân

Lượt xem: 97

Dự lễ bế giảng có đ/c Vũ Ngọc Bình- ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, đ/c Lã Văn Đoàn- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, đ/c Đỗ Thị Minh- Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh.

Đ/c Vũ Ngọc Bình- ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam,

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Trong 2 năm học, các học viên đã được học 24 môn học, 2 đợt đi thực tập cơ bản và 01 đợt thực tập tốt nghiệp. Nội dung khóa học bao gồm kiến thức chuyên môn về công tác xã hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác vận động nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiêp, nông thôn; kiến thức về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; kiến thức về công tác vận động nông dân, hiểu biết về hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; mối quan hệ của Hội với các tổ chức thành viên và vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị. Học viên cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh và kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp. Chương trình của khóa học đã được thiết kế khoa học, đảm bảo phương châm lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành. Các đồng chí học viên được thực hành rèn luyện kỹ năng có sự đánh giá, rút kinh nghiệm của các học viên trong lớp và giảng viên hướng dẫn.

Đ/c Vũ Ngọc Bình- ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam,

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu bế giảng lớp học

Kết thúc khóa học 100% học viên hoàn thành tốt các môn thi, kiểm tra đủ điều kiện để tốt nghiệp. Trong đó có 5 đồng chí đạt loại giỏi chiếm 6,9%; 59 đ/c đạt loại khá chiếm 81,9%; 8 đ/c đạt loại trung bình khá chiếm 11,1%. Trường Cán bộ Hội đã tặng giấy khen cho 08 học viên xuất sắc.

Đ/c Lã Văn Đoàn- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi bế giảng

Các học viên lớp học chụp ảnh với lãnh đạo trường cán bộ Hội, Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Phát biểu tại buổi Lễ, đ/c Lã Văn Đoàn- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh biểu dương kết quả học tập của các học viên. Đồng thời yêu cầu các học viên khi về đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các giải pháp sáng tạo, thiết để nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân dân; cần phát huy những kiến thức đã được học để xây dựng phong cách làm việc khoa học, hiệu quả; thường xuyên nghiên cứu, rèn luyện, tổng kết thực tiễn để nâng cao năng lực công tác hội./.

Sơn Hải