HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG LAO

Lượt xem: 76

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên đã được cán bộ y tế truyền thông trực tiếp về bệnh lao, tư vấn, khám lao cho các thành viên trong mô hình nghi mắc lao. Từ đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết về bệnh lao, chủ động chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, gia đình; phòng, chống bệnh lao tại gia đình và cộng đồng…

Để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình, trong năm 2015, Tổ chống lao – Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh, các trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế các xã có xây dựng mô hình, tổ chức các buổi truyền thông về bệnh lao cho nhân dân, vận động những người có dấu hiệu nghi mắc lao tự giác đến cơ sở y tế để khám và điều trị, góp phần từng bước hay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong phòng, chống bệnh; hạn chế lây lan bệnh lao trong cộng đồng xã hội ở nông thôn.

Nguyễn Văn Nhật