Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2015

Lượt xem: 83

Đ/c Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn

Trong thời gian 03 ngày (từ 13-15/7/2015), học viên được nghiên cứu 06 chuyên đề gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015; Kỹ năng lãnh đạo và quản lý của cán bộ hội; nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; nghiệp vụ vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Hội Nông dân giám sát phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Qua lớp tập huấn giúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chỉ đạo, điều hành công tác Hội và phong trào nông dân; cùng trao đổi kinh nghiệm, tích luỹ kiến thức; chia sẻ những khó khăn trong triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Ban Tổ chức