Hội Nông dân huyện Sơn Động mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2016

Lượt xem: 87

Trong 03 ngày, học viên được các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân và Trung tâm Chính trị huyện hướng dẫn các chuyên đề: tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp nông dân và công tác vận động nông dân; nghiệp vụ công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở; công tác tuyên truyền và kiểm tra của tổ chức Hội; công tác văn phòng và một số kỹ năng quản lý của cán bộ Hội.

Với phương pháp truyền đạt “cầm tay chỉ việc”, các học viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chỉ đạo, điều hành công tác Hội và phong trào nông dân đồng thời trao đổi những kinh nghiệm bổ ích trong hoạt động công tác hội tại các đơn vị… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội và thực hiện tốt các phong trào nông dân trong huyện./.

Ban Tổ chức