HỘI NÔNG DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN QUÝ I NĂM 2016

Lượt xem: 84

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong quý I, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Nông dân tỉnh đăng ký 05 nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy phê duyệt; đẩy mạnh tuyên tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả sau hiệp thương lần 2 có 333 cán bộ hội được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho 100.931 lượt người, phát hành 3.000 cuốn bản tin Hội Nông dân tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ Hội được gần 800 lượt người, kết nạp mới 1.519 hội viên đưa tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 241.693 hội viên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 39.088 lượt người, trợ giúp pháp lý cho 2.683 lượt người, hoà giải thành công 28 vụ mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở, giải quyết 15 đơn thư thuộc thẩm quyền; 116.545 hộ đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp; 254.554 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phối hợp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 63.662 lượt người; hợp đồng cung ứng 789 tấn phân bón Tiến Nông theo hình thức trả chậm cho nông dân; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh…

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhấn mạnh trong quý II năm 2016 các cấp hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với cấp ủy. Trong đó, tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ IV từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; tham mưu thành công Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016-2020”; hoàn thiện và phát hành cuốn Lịch sử Phong trào nông dân và hoạt động Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1930-2015; tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sau triển khai và thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Lâm Dũng – Văn phòng HND tỉnh