Cử tri tâm đắc: “Nông dân phải thực sự xứng đáng là chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Lượt xem: 98

Ban biên tập website http://hoinongdan.bacgiang.gov.vn đăng toàn văn Chương trình hành động của bà Leo Thị Lịch ứng cử viên đại biểu Quốc khội khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII để cử tri theo dõi:

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND TỈNH

NHIỆM KỲ 2016-2021

Họ và tên Leo Thị Lịch

Tỉnh ủy viên, ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang có nhiều đổi mới trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn một số khó khăn cụ thể sau:

(1) Phát triển kinh tế: tỉnh còn nghèo nên thiếu nguồn lực vốn đầu tư phát triển nông nghiệp; việc sắp xếp tổ chức lại sản xuất theo quy mô lớn; tăng cường các mô hình liên kết ” 4 nhà”; việc thu hút sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị chưa nhiều; công tác quản lý các loại giống cây, vật nuôi còn phức tạp; hàng giả, hàng kém chất lượng về vật tư nông nghiệp trên thị trường chưa kiểm soát được; nông dân chưa đủ điều kiện áp dụng KHKT vào sản xuất đồng bộ; việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung chưa đồng nhất về chủng loại cây trồng, người nông dân chưa có bảo hiểm nông nghiệp dẫn đến sản xuất còn rủi ro cao.

(2) Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng: kết cấu hạ tầng nông thôn, giao thông thủy lợi chưa đồng bộ, kênh mương nội đồng xuống cấp chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời; xe quá khổ, quá tải chưa kiểm soát và ngăn chặn kịp thời dẫn đến giao thông xuống cấp nhanh. Vi phạm luật an toàn giao thông vẫn diễn ra.

(3) Vấn đề xã hội: con em tốt nghiệp đại học thiếu việc làm; ô nhiễm môi trường ngày càng tăng như: rác thải của khu công nghiệp, rác thải SX-SH ở nông thôn, làng nghề chưa có hệ thống xử lý đảm bảo vệ sinh; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi còn cao hơn mức cho phép, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng; vấn đề tiêu cực trong khám chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề cải cách giáo dục đặc biệt cải cách giáo dục bậc tiểu học hiện nay chưa phù hợp,…

(4) Lĩnh vực an ninh quốc phòng hiện đang diễn biến phức tạp đặc biệt các thế lực địch lợi dụng diễn biến hòa bình để chống phá cách mạng nước ta nhất là khu vực biên giới và biển đông.

Từ những khó khăn trên, nếu được cử tri tín nhiệm, ủng hộ tôi được làm đại biểu Quốc hội và tái cử Đại biểu HDDND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xin cam kết sẽ tăng cường tiếp xúc với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri để nắm bắt tình hình cùng với cấp ủy, chính quyền của huyện và tỉnh từng bước tổng hợp các vấn đề mà cử tri quan tâm với chính phủ, nhà nước, các bộ ngành hữu quan thông qua diễn đàn của Quốc hội và HĐND tỉnh. Tích cực tham gia thảo luận và kiến nghị tại các kỳ họp, phiên họp toàn thể của quốc hội, HĐND tỉnh, đề xuất một số cơ chế chính sách cụ thể:

1. Tiếp tục bổ sung nguồn lực về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn quan tâm đến việc dạy nghề tại chỗ, hộ nông dân không còn đất sản xuất góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn.

2. Xây dựng, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo chủng loại, liên kết hợp tác doanh nghiệp cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín thông qua tổ nhóm liên kết hộ dân doanh, kinh tế tập thể và hợp tác xã. Có cơ chế, chính sách mời gọi đầu tư xây dựng hệ thống kho chứa, xử lý sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp tại các vùng trọng điểm của địa phương giúp sản phẩm của nông dân an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp tiêu thụ trên thị trường.

3. Tăng cường nguồn lực để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở cơ sở hiện nay nhất là đầu tư các hệ thống xử lý rác thải khu công nghiệp, rác thải làng nghề, rác thải sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn; nguồn lực duy tu bảo dưỡng hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi. Lấp đầy các cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

4. Cải cách một số chính sách an sinh xã hội như chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, thôn bản; chế độ đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng cao chất lượng nguồn lực trong bộ máy Đảng, Nhà nước; cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học; tăng nguồn lực cho quốc phòng, an ninh; chính sách bảo hiểm cho sản xuất nông nghiệp tránh rủi ro cho nông dân.

5. Tăng cường nguồn lực cho mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, quan tâm đến việc dạy nghề tại chỗ ở cơ sở góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn. Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết hợp tác doanh nghiệp cung ứng đầu vào sản xuất, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín thông qua tổ nhóm liên kết hộ dân doanh, kinh tế tập thể và hợp tác xã.

6. Ngoài những chính sách đã ban hành chung với cương vị là lãnh đạo của tổ chức Hội và giai cấp nông dân. (1)Tôi đề nghị Chính phủ, Nhà nước, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành các nghị quyết, quyết định sát thực cho nông dân, để nông dân phải thật xứng đáng là chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. (2) Bổ sung nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân các cấp phát triển các mô hình điểm về liên kết hợp tác trong sản xuất, đầu tư hệ thống sản xuất bằng chế phẩm sinh học giảm thiểu thuốc BVTV và chất cấm trong chăn nuôi bảo vệ môi trường phát triển bền vững. (3) Vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với các thế lực thù địch gây rối trật tự khu vực; giải quyết và phối hợp kịp thời, dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân. (4) Quan tâm đến hội viên nghèo, đối tượng chính sách, người có công, hội viên có con em tham gia nhập ngũ nhất là có con em đang bảo vệ ngoài biên giới, hải đảo.

Kính thưa quý vị đại biểu! quý vị cử tri!

Nếu được trúng cử Đại biểu Quốc hội và tái cử Đại biểu HĐND tỉnh không chỉ là vinh dự mà là một trọng trách hết sức nặng nề trước cử tri. Bởi qua thực tiễn tham gia hai khoá HĐND tỉnh, tôi rút ra kinh nghiệm là đối với bản thân phải thực sự gương mẫu, sắp xếp công việc khoa học; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tâm trong sáng, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, tận tâm trách nhiệm, biết đeo bám đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm thì mới làm tròn trách nhiệm đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Là một lãnh đạo, dù ở cương vị công tác nào, tôi luôn rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, phương pháp học hỏi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Được làm đại biểu hay không làm đại biểu ĐHND tỉnh tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân và nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước và đề xuất các giải pháp tích cực giúp cho nông dân và nhân dân của tỉnh nhà phát triển bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Một số hình ảnh hoạt động tiếp xúc cử tri của đồng chí Leo Thị Lịch

Đồng chi Leo Thị Lịch trình bày chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hiệp Hòa

Trao đổi với các cử tri bên lề Hội nghị

Các cử tri trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc

Ban biên tập