Tập huấn nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho cán bộ Hội Nông dân là ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem: 66

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Nông truyền đạt những chuyên đề: giới thiệu chung về Hội đồng nhân dân; những nội dung cơ bản về vận động bầu cử, hình thức vận động bầu cử, các bước xây dựng và kỹ năng trình bày chương trình hành động, kỹ năng lắng nghe, đối thoại và thuyết phục cử tri… Qua đó, các ứng viên được trang bị những kiến thức, phương pháp, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho công tác vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Tuyên huấn